Zonnemarie Haarlem

Vanaf mijn vroegste jeugd ben ik al bezig geweest met het op papier zetten van mijn avonturen en gedachten. Ooit had ik daar mijn beroep van willen maken, maar dat is me niet gegeven. Wel ben ik enkele jaren lang verbonden geweest aan redacties van wijkkranten en verenigingskranten.

Met de komst van het internet kreeg ook ik de gelegenheid mijn pennenvruchten voor een breder publiek open te stellen.

Na een periode van onzalig nietsdoen ga ik nu de draad weer oppakken door te schrijven over alles wat me beweegt en misschien voor anderen ook interessant kan zijn.


(c) Zonnemarie 2013 - 2023

 -